1200m2 Showroom   Deskundig advies   Gratis bezorgd vanaf €200,-

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Zorg ervoor dat het product ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd wordt. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De transportkosten om een haard te retourneren bedragen ongeveer 85 euro. Wij zullen het aankoopbedrag van het gekochte product binnen 14 dagen crediteren. 

Het modelformulier voor herroeping wordt bij levering/uitvoering per e-mail naar u verzonden.

Producten die op maat worden gemaakt

Wanneer u een product heeft besteld dat specifiek voor u is gemaakt (maatwerk), dan kunt u geen beroep doen op het herroepingsrecht. Dit is van toepassing bij een op maat gemaakte haard (houthaard of gashaard), plateau (met of zonder bedrukking) of schouw. 

Jouw Winkelmandje (0)

Geen producten in de winkelwagen